Brottsofferjouren VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND består av Boxholm, Vadstena och Motala. 

Vi är en ideell organisation, politiskt och religiöst obunden som kan och vill hjälpa dig som blivit utsatt för brott, är anhörig eller vittne. Vi är ett antal stödpersoner som med empati och omtanke kan ställa upp för dig. Du kan få en personlig kontakt med en stödperson som lyssnar till och hjälper dig. Kontakten är helt kostnadsfri och utan journalföring.

Som brottsoffer hamnar man ofta i en krissituation och behöver hjälp och information om bl a:

  • Polisförhör
  • Rättegång
  • Kontakt med olika myndigheter
  • Försäkringsfrågor
  • Skadestånd

Eftersom det är viktigt att allt du pratar med stödpersonen om stannar er emellan, har varje stödperson avlagt ett tystnadslöfte. Våra stödpersoner är utbildade och godkända av vår styrelse. Varje gång ett brottsoffer får kraften tillbaka har vi vunnit en seger.