Att bli utsatt för brott

Att bli utsatt för brott kan vara uppslitande. Plötsligt känns vardagen otrygg och många upplever att de har tappat kontrollen över sina liv.

Brottsofferjourer finns i alla polisdistrikt, på ca 80 orter runt om i Sverige. På jourerna arbetar personer som har utbildning och erfarenhet av de frågeställningar som brottsoffer ställs inför.

Brottsofferjouren kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

  • tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
  • information om hur en polisanmälan går till
  • stöd vid eventuell rättegång
  • information om hur det går till i rättssalen
  • hänvisa till myndighetskontakter
  • hjälp att ställa krav på skadestånd
  • samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare

Här bredvid kan du få ytterligare information om vad vi kan hjälpa dig med och hur vi arbetar.