Lättläst

Många människor är med om brott. Brott är till exempel när någon slår dig eller hotar dig eller tar något som är ditt.

Efter brottet kanske du behöver stöd. Du kan få stöd och hjälp av människor från Brottsofferjouren.

Brottsofferjourens hjälp är gratis. Brottsofferjouren finns över hela landet. Du kan ringa 116 006 för att få hjälp.