Bli stödperson

Är du en medmänniska? Känner du empati för utsatta? Vill du hjälpa?

Då kan du bli stödperson på Brottsofferjouren. Som stödperson gör du en insats för andra och får själv erfarenhet och kunskap.

Du får utbildning och efter godkänd kurs får du ett intyg som stödperson.

Vi är en ideell organisation som bygger på att människor ger av sin tid, sitt engagemang och sitt hjärta.

Du behövs!

Välkommen att höra av dig till oss på telefon 076-6401201 eller via mail info@v-ostergotland.boj.se

Alla frågor och funderingar är välkomna!